<label id="km1rw"><track id="km1rw"><sup id="km1rw"></sup></track></label>

  1. <samp id="km1rw"></samp>

   <label id="km1rw"></label>
   1. <nav id="km1rw"><u id="km1rw"></u></nav>
     1.  

      常州市幸运电子设备有限公司

      Changzhou Xingyun Electronic Equipment Co., Ltd.

      服务热线:400-805-1991?

              卤素水分测定仪,采用卤素灯热解重量原理,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。


               与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,分别可显示水分值、干燥值、测定时间、温度值、等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。


      XY-MW系列卤素水分测定仪


      技术参数

      型号

      XY105MW

      XY102MW

      XY100MW

      XY100MW-T

      规格

      110g/5mg

      110g/2mg

      110g/1mg

       110g/1mg

      传感器

      应变式

      秤盘尺寸

      Φ90mm

      读数精度

      5mg

      2mg

      1mg

      1mg

      环境温度

      5—35

      加热单元

      HALOGEN LAMP-1

      HALOGEN LAMP-2

      温度传感器

      PT-100

      PT-100

      温度量程

      40—199

      40—199

      温度可调

      1

      1

      水分量程

      0.00%—100.00%

       

      水分可读性

      0.10%

      0.04%

      0.01%

      0.01%

      干重量程

      100.00%—0.00%

      100.00%—0.00%

      干重可读性

      0.10%

      0.04%

      0.01%

      0.01%

      ATRO

      100%....999%

      100%....999%

      ATRO

      0%....999%

      0%....999%

      储存数据

      15

      20

      卤素水分测定仪使用注意事项:


      1、卤素水分测定仪是用来测量样品中的水份含量,用于其他任何用途都可能会对个人造成伤害并损坏仪器。

      2、使用前请务必认真阅读说明书,勿在不符合要求的环境条件下使用。

      3、卤素快速水分测定仪仅供熟悉样品性质和受训过的专业人员使用。

      4、卤素快速水分测定仪电源为三插带接地插座,禁示断开仪器接地线或使用没有良好接地的电源。

      5、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热。

      6、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。

      7、测试结束后,由于样品本身和加热单元和其容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。

      8、在加热烘干过程中,环形加热无件温度会达到400℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并

      待,直至其完全冷却。

      9、对于可燃或易燃物品、含溶剂基质、加热时会产生可燃或易爆气体的基质,特别小心,因为这些样品,可能会

      体产生危害或损坏设备。因此,在测定这种样品时,应使操作加热温度足够低以防形成火焰或爆炸物,并戴好

      护目镜等防护用具。如果对样品的可燃性不是很了解时,测试样品量应尽量少。这种情况下,仪器应有专人看管,

      以防万一,实验前请自行做好风险分析。

      10、对含有毒性元素的基质,这种基质只能在有良好通风设备的条件下进行加热烘干。

      11、加热烘干时产生腐蚀性蒸汽的基质,在测量这种基质的样品时,因蒸汽会凝结在较冷的外壳部分产生腐蚀,

      减少样品克重。

      澳门赛车_澳门时时_ag赛车_ag时时 {大神}| {大神娱乐}| {大神娱乐}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}|